Knowledge Management

มุมทั่วไป
ประโยชน์ยาสีฟัน พิมพ์

ยาสีฟัน เป็นสิ่งที่ใช้คู่กับแปรงสีฟันในการทำความสะอาดฟัน มักอยู่ในรูปของเนื้อครีม เจล หรือเนื้อผง โดยมีส่วนผสมต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต เช่น เกลือ ฟลูออไรด์ สารฟอกฟันขาว โดยทั่วคนเราใช้ยาสีฟันในการแปรฟันเท่านั้น แต่ยาสีฟันใช้ประโยชน์อย่างอืนๆ อีกมากมาย ดังนี้

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 11:53 น. )
อ่านเพิ่มเติม...
 
พัฒนาโดย

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8